Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Kanalkaia Bilsenter AS samler inn og behandler personopplysninger.

Sist oppdatert: 22. juli 2018.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold eller kontakt med Kanalkaia Bilsenter AS, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Kanalkaia Bilsenter AS deler ikke personopplysninger med andre, eller bruker opplysningene til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen.

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Kanalkaia Bilsenter AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Der behandlingsansvarlig har delegert myndighet av oppgaver og behandling av personopplysninger omfatter delegeringen kun oppgavene og ikke ansvaret.

2. Formål og hvilke personopplysninger som lagres

For å sikre god service og korrekt håndtering av kundeforholdet, lagrer Kanalkaia Bilsenter AS opplysninger om deg. Opplysningene benyttes for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, samt opprettholde den service du forventer.

a. Bruk av nettsiden

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som chat eller sende oss henvendelser via kontaktskjema.

For å registere en supportsak eller få tilbud på en leveranse trenger vi navn på organisasjon, navn, mobilnummer, e-post, registreringsnummer på kjøretøy og eventuelle finansieringsinformasjon. Dette er nødvendig for å ta kontakt med deg for å overlevere et tilbud eller for å løse et problem. Vi oppbevarer også ip-adressen som er benyttet ved innsending av skjemaer eller bruk av chat tjenesten

b. Nyhetsbrev pr. e-post

Det er frivillig for deg som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester for å motta nyhetsbrev. Ved registrering av e-postadressen din for å motta nyhetsbrev lagrer vi epostadresse, ip-adresse samt din aktivitet i nyhetsbrevene vi sender ut. Dersom du ikke lenger ønsker å motta slike henvendelser, kan du når som helst melde deg av tjenesten. Du melder deg av ved å klikke på «Meld meg av» i bunnen av e-postene som sendes ut. Alternativt kan du gi beskjed til oss på post@kanalkaiabilsenter.no (husk å opplyse om e-postadressen du ønsker å ha fjernet).

c. Ved tilbudsutsendelse eller kundeforhold

Ved tilbudsutsendelser eller ved kundeforhold med Kanalkaia Bilsenter AS lagrer vi kundeopplysninger som firmanavn, organisasjonsnummer, kontaktperson, e-postadresse, adresse, telefonnummer, registreringsnummer på kjøretøy, eventuell finansieringsinformasjon, samt ordredetaljer/produktinformasjon du ønsker tilbud på eller har kjøpt. For å sikre håndtering av kundeforholdet er vi avhengig av å lagre disse opplysningene.

d. Cookies

Informasjonskapsler eller «cookies» er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettsiden grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

Nederst på siden kan du se en oversikt over informasjonskapsler som brukes på kanalkaiabilsenter.no

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise «cookie» eller til at du må godkjenne en «cookie», men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

3. Lagringstid og av personopplysninger

Opplysningene lagres hos oss eller hos tredjeparter vi har avtale med så lenge du har aktivt kundeforhold eller så lenge opplysningene er relevante og vi har behov for opplysningene. Opplysninger holdes konfidensielt og vil ikke bli distribuert til øvrige tredjeparter utenfor det som er spesifisert i denne avtalen.

4. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter norsk lov om personopplysninger og EUs personvernsforordning, blant annet fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å levere deg våre tjenester.

5. Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun ansatte i Kanalkaia Bilsenter AS som har tilgang til informasjonen du gir oss. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontroll.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Kanalkaia Bilsenter AS, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Kanalkaia Bilsenter AS har inngått avtale med ulike distribusjonspartnere, som distribuerer våre nyhetsbrev og annen markedsføring.

Distribusjonspartnerne er:

 • PRO ISP – leverandør av hosting/server
 • Google – leverandør av anonym besøksstatistikk («{ ‘anonymize_ip’: true }»  i sporingskoden), samhandlings- og kontorstøtteverktøy og andre digitale tjenester
 • Uni Micro – systemleverandør av ERP

Vi vil ikke dele personopplysninger med våre distribusjonspartnere i større utstrekning enn det som er nødvendig for å fullføre formålet, for eksempel utsending av nyhetsbrev.

Kanalkaia Bilsenter AS har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.

6. Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet

Kanalkaia Bilsenter AS har inngått avtale med følgende databehandlere:

 • BUS (Bilforhandlernes Utviklings Senter) – dataløsninger til bilforhandlere og verksteder, PKK (BUSpek2), Lovpålagt kvalitetssikring og HMS (BUSkvalitet2) og innbyttetaksering (BUStakst2)
 • Domeneshop – leverandør av domener
 • Google – leverandør av anonym besøksstatistikk («{ ‘anonymize_ip’: true }»  i sporingskoden), samhandlings- og kontorstøtteverktøy og andre digitale tjenester
 • Helios/Notaplan – systemleverandør verksted
 • Microsoft – leverandør av samhandlings- og kontorstøtteverktøy og andre digitale tjenester
 • PRO ISP – leverandør av hosting/server
 • Santander Consumer Bank AS – finansiering
 • Statcounter – leverandør av anonym besøksstatistikk («Compliance, Mask IP Addresses, Don´t store full IP Address» aktiv i innstillinger)
 • Uni Micro – systemleverandør av ERP

Nettsiden kanalkaiabilsenter.no er plassert på server i Norge.

Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-forordningen om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-forordningen om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi fortrinnsvis benytte «Privacy shield»-sertifiserte virksomheter.

7. Hvordan sikrer vi opplysningene?

Kanalkaia Bilsenter AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

8. Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet i følge personopplysningsloven. Kanalkaia Bilsenter AS har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Kanalkaia Bilsenter AS behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Kanalkaia Bilsenter AS rette eller slette opplysningene. Vennligst kontakt oss.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.

9. Håndhevelse av denne personvernerklæringen

Kanalkaia Bilsenter AS kan benytte opplysningene vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

10. Samtykke, lovvalg og verneting

Denne personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider eller som er i et kundeforhold med oss. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Kanalkaia Bilsenter AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

11. Endringer i erklæringen

Kanalkaia Bilsenter AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Kanalkaia Bilsenter AS. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se «Sist oppdatert» øverst på denne siden.

12. Kontaktinformasjon

Har har spørsmål, kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger kan du kontakte oss på post@kanalkaiabilsenter.no.

Ønsker du at Kanalkaia Bilsenter AS retter eller sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av Kanalkaia Bilsenter AS, så ta kontakt med oss på e-post.

Informasjonskapsler («Cookies»)

Kanalkaia Bilsenter AS (kanalkaiabilsenter.no) bruker cookies. Vi bruker informasjonskapsler for å gi innhold og annonser et personlig preg og for å analysere trafikken vår.

Vi gir lesetilgang til våre partnere om hvordan du bruker nettstedet vårt. Lesetilgangen brukes innen sosiale medier, annonsering og analysearbeid. Dette kombineres med annen informasjon de har samlet inn gjennom din bruk av tjenestene deres. Du godtar automatisk vår bruk av informasjonskapsler ved å bruke nettstedet vårt.

Bruk av informasjonskapsler («cookies»)

Når du besøker nettsiden til Kanalkaia Bilsenter AS, logger vi informasjon om besøket. Informasjonen er innsamlet passivt og lagres i såkalte cookies, eller informasjonskapsler, som er en liten tekstfil som lagres på din harddisk. Den kan ikke benyttes til å identifisere deg.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies, men du kan vanligvis modifisere nettleseren din til å avvise cookies hvis du foretrekker det:

Slik administrerer du informasjonskapsler

Hvis du ønsker å lære mer om cookies, eller hvordan du kan kontrollere eller slette de, kan du gå til Aboutcookies.org for en detaljert veiledning.I tillegg er det enkelte tredjeparts annonsenettverk (for eksempel Facebook og Google), som tillater brukerne å velge bort eller tilpasse sine preferanser.

Det kan du gjøre ved bruk av linkene under:

Google Ads innstillinger

Facebook Ads innstillinger

Ditt samtykke gjelder følgende domener: kanalkaiabilsenter.no

Oversikt over informasjonskapsler som brukes på kanalkaiabilsenter.no

Cookie-erklæringen var sist oppdatert 19. juli 2018 av Cookiebot.